loader image

Przemysł 4.0 a integracja

Przemysł 4.0 to modne słowo, potoczne określenie zmian, które zachodzą w produkcji przemysłowej pod wpływem technologii informatycznych.

Zacznijmy jednak od histori w której to już trzy razy fundamentalnie zmieniał się przemysł ze względu na przełomowe odkrycia:

Źródło grafiki: http://przemysl-40.pl/

Przemysł 4.0 to przedewszystkim integracja systemów i tworzenie sieci. 

Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Materiały produkowane lub wykorzystywane do produkcji można zawsze zidentyfikować, mają one także możliwość niezależnego komunikowania się między sobą. 

Przepływ informacji jest realizowany w pionie: z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa oraz z działu IT do komponentów. 

Drugi kierunek przepływu informacji jest realizowany w poziomie: pomiędzy maszynami w procesie produkcji a systemami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Dzięki usieciowieniu i wymianie danych, przedsiębiorstwa mogą produkować bardziej ekonomicznie i szybciej reagować na indywidualne potrzeby klientów. Czas poświęcony na dostosowanie maszyn do nowych wymogów jest zredukowany do minimum, a równocześnie następuje wzrost elastyczności.

Wysoki stopień integracji to podstawowa cecha nowych i innowacyjnych systemów produkcyjnych. Także dane generowane przez te systemy stają się łatwiej dostępne, a przez to użyteczne. W związku z tym Przemysł 4.0 pozwala tworzyć nowe modele biznesowe. Wyzwanie polega na dostrzeżeniu tych nowych modeli i jak najszybszym ich wdrożeniu oraz skoncentrowaniu się na wykorzystaniu korzyści ekonomicznych, jakie oferują.

error: Content is protected !!