loader image

Prowadzenie projektów metodą zwinną.

W odpowiedzi na postęp technologiczny i zmieniające się oczekiwania klientów informatycy wypracowali umiejętność zwinnego zarządzania projektami, którego istota polega na jak najszybszym dostarczeniu działającego rozwiązania i jego rozwoju na drodze niewielkich i częstych zmian.

Koncepcja zwinnego zarządzania szybko przeniosła się z działów IT do głównego nurtu biznesu, jako coraz popularniejsza metoda budowy innowacyjnych modeli biznesowych oraz tworzenia nowych produktów i usług. Takie podejście pozwoliło wielu firmom osiągnąć ogromną poprawę wydajności, tempa wprowadzania nowych produktów na rynek i zadowolenia klientów oraz pracowników.

Główne założenia takiego podejścia, to przede wszystkim otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu wytworzenia tego, co klient naprawdę potrzebuje (nawet, jeśli jest to w pewnym stopniu rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione). Można to osiągnąć poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie prawdziwych potrzeb klienta i wspólne opracowanie rozwiązania, które na nie odpowie.

Jest to podejście stojące w opozycji do klasycznego stylu zarządzania projektem zwanego także kaskadowym czy waterfall`owym, w którym na początku planuje się go w najdrobniejszych szczegółach według koncepcji BDUF (ang. Big Design Up Front). AgilePM promuje tzw. EDUF (ang. Enough Design Up Front), czyli wystarczający opis projektu na początku. Zapobiega to sytuacjom, w których wszelkie detale zostają dopracowane na samym początku według koncepcji BDUF. Sytuacje te dają jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa dotyczące zakresu („skoro wiemy wszystko, to trzeba to tylko wykonać”).

Czynniki ryzyka projektu tradycyjnego:

• Niedotrzymane terminy

• Założenie, że nieznane lub zmienne wymogi są wyraźne i ustalone

• Dostarczenie nieodpowiedniego rozwiązania

• Testy akceptacyjne użytkownika na późnym etapie projektu

Czynniki ryzyka projektu Agile:

• Brak stosowania pryncypiów

• Niedostępność ról biznesowych

• Szczegółowa specyfikacja na początku

• Ciągła wymiana zasobów

 

Poniżej certyfikat z zarządzania metodą zwinną właściciela firmy:

error: Content is protected !!